dijous, 4 de febrer del 2010

Dades de Primera Divisió

Tots els anys hi ha una certa polèmica, sobretot a Segona Divisió però també a Primera Divisió, sobre la força de cada un dels grups. A Segona Divisió, com la confecció dels grups es fa per criteris territorials, normalment aquest tema és més ostensible. A Primera Divisió, com la composició dels grups bé donada per la classificació obtinguda el campionat anterior, habitualment els grups estan més compensats. Això és així aquest any? O per contra, com alguns pensen, aquest any hi ha una manifesta desproporció entre els grups.

Després de dues jornades, ja podem tenir més informació que la que es troba als llistats de jugadors dels diferents clubs. Vull compartir amb vosaltres algunes dades que em semblen interessants.

He calculat la mitjana d'Elo de les alineacions a Primera Divisió d'aquestes dues jornades amb els resultats següents:

Ès evident que dues jornades no donen per gaires conclusions, però crec que les dades són prou interessants, cadascú pot fer la valoració que li sembli pertinent. També és obvi que ni les dades ni les mitjanes d'Elo donen per si mateixes els punts de les partides. Però quan s'acabi el campionat, podria ser interessant fer una comparació entre la classificació real i la classificació de les mitjanes d'Elo de les alineacions dels equips.

Crèieu que seran gaire diferents?

Salut i escacs,