divendres, 12 de juny de 2015

Dades (8)


En qualsevol procés de planificació és fonamental tenir una informació prèvia que ens permeti saber quin terreny estem trepitjant. Podem dir, utilitzant una formulació senzilla, que planificació és l'intent que fem des del present d'arribar a un futur desitjat i d'obtenir i establir els mitjans adients perquè aquella situació desitjada sigui possible.

Aquesta informació prèvia, sovint, l’obtenim a partir del processament de dades.

Previ a aquest article he publicat set articles amb el títol de dades, totes aquestes dades gestionades per mi.

Avui vull parlar de dades creades i difoses per la Federació Catalana d’Escacs, en concret de l’informe sobre diferents dades que la Federació Catalana d’Escacs, sota el nom de "Indicadors 2015", ha penjat al seu web. Aquestes dades o indicadors, si ho preferiu, estaven i estan a l'ordre del dia de l'Assemblea de clubs que la Federació Catalana d'Escacs va organitzar el passat 23 de maig.

He de dir que la paraula "indicadors" està plenament de moda, la podem trobar molt sovint en diferents treballs i estudis de tota mena. Però quina diferència hi ha en un seguit de dades  i els famosos indicadors?


Des del meu punt de vista, fent una definició molt per sobre i d'una manera ràpida, entenc que la diferència entre una sèrie de dades i uns indicadors és que aquests, a més de les dades, aporten unes reflexions i suggeriments (o indicacions) que intenten aclarir la qüestió i ens indica un criteri determinat sobre el tema tractat.

En aquest sentit crec que aquesta informació aportada per la FCE no són indicadors i si una suma de dades, per suposat molt interessants i entenedores.

També he de dir que aquest tipus d'error de confondre suma de dades amb indicadors és un tema molt estès i habitualment o fan els bancs, administracions, governs, partits polítics, empreses, patronals, sindicats i un llarg etc. que sovint denominen a una suma de dades (això si, molt ben presentades) com si fos un informe d'indicadors.

Possiblement molts de vosaltres ja heu vist aquestes dades, però pels que no ha estat el cas, són aquestes:


 

Com heu pogut comprovar són unes dades molt interessants, que ens donen una visió general que ens pot servir per poder arribar a certes conclusions; o sinó més, per poder obrir un possible debat des de criteris objectius.

Amb els meus articles anteriors sobre dades, d'alguna manera reclamava aquest tipus d'informació per part de la federació. És per això que aquesta actuació ha estat una satisfacció per a mi, i no puc fer altra cosa que felicitar a la Federació Catalana d’Escacs per haver donat aquest pas.

No obstant això, també he de dir que aquestes dades si volen pretendre ser una eina que expliqui l'evolució dels nostres escacs al públic en general, haurien d'estar en un lloc del web més accessible.

Salut i escacs,