dijous, 20 de maig de 2021

Nova Junta Directiva de la FCE


Fa poc menys de dos mesos, a finals del mes de març, es va constituir, una nova Junta Directiva de la Federació Catalana d'Escacs.

Això es va produir després d'un procés electoral que tan sols va tenir una candidatura, la candidatura oficialista de l'anterior Secretari General el Sr. José Claudio Viñas Racionero (com es pot llegir a la proclamació), més conegut en els ambients escaquístics com a "Pepo" Viñas.

Aquesta proclamació va ser oficial a partir del pronunciament de la Junta Electoral amb data de 20 de març de 2021. Podeu consultar aquest document des d'aquest enllaç.

Imatge:FCE

Com podeu comprovar, aquesta candidatura consta de 16 persones, la majoria provenien de l'anterior junta, però també amb importants noves incorporacions.

No obstant això, després de la proclamació s'han produït diferents incorporacions a aquesta junta, el que no deixa de ser una situació poc normal. Segú que hi ha raons per a què es produeixi un tema tan poc habitual, però tampoc (fins ara) ha hagut cap explicació.

Aquest és l’organigrama de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs amb data de 4 de maig de 2021 que podeu trobar al web de la FCE.
Imatge: FCE

Com podeu comprovar s'ha passat de 16 persones a la candidatura inicial a 23 persones actualment (el delegat de Lleida està per designar).

També en aquest últim llistat podem veure les responsabilitats de cadascú d'aquest directius. Algunes d'aquestes responsabilitats, des del meu punt de vista, força disperses i potser seria interessant fossin més aclarides des de la FCE.

Aprofito aquest article per una banda per posar cara a aquestes persones i també agrupar-les per responsabilitats, ja que en alguns casos poden caure en ser molt semblants.

Foto: Xarxa de mat

“Pepo” Viñas. President

No cal presentació, molt conegut i mediàtic al món dels escacs catalans. Amb una gran experiència com a directiu.


Foto: Ajedrez Tenerife

Marta Amigó. Vicepresidenta segona, cap d'àrea d'escacs i societat. És de suposar que és la cap de totes les activitats que no són esportives. Suposar és gratis, davant una bona explicació les suposicions no fan falta.


Foto: Tv Badalona

Montse Gràcia. Tresorera, avalada per una bona gestió a la junta anterior, gaudeix d'un merescut prestigi.


Foto: FCE

Jaume Gayoso. Secretari General, membre de l'anterior junta és nou en aquest càrrec. Com a curiositat, tant ell com la tresorera són de la mateixa localitat i club, Llinars del Vallès; no li busquem “els tres peus al gat”, però curiós si que és, no?   

Ara vull parlar de les responsabilitats esportives:


Foto: Bidmonfa

Ramon Chalmeta. Vicepresident primer, cap d’àrea esportiva.


Foto: Cooltura escacs

Pere Reginaldo. Vicepresident, cap de competicions.


Foto: Bidmonfa

David Ayza. Responsable de competicions “on line” i “e-sports”.

Pel títol de les responsabilitats podríem pensar que el Ramon Chalmeta és el cap del Pere Reginaldo i que aquest és el cap del David Ayza.

Totalment impensable ja que tant el Pere com el David són unes persones força independents. Això si, el Ramon tindrà que tenir cura del Pere, molt amic d'allò de “la cabra se va al monte”.

Bé, seguim amb els vicepresidents.Foto: Xarxa de mat

Ramon Caro. Vicepresident, relació amb empreses. El Ramon, persona molt coneguda i apreciada a l'entorn dels escacs catalans, aquesta responsabilitat de ben segur que li queda curta. A més, una responsabilitat “relació amb empreses” que dit així sembla un acudit; aquest tema també el tindrien que explicar millor.


Foto: Tv3
Teresa Muñoz. Vicepresidenta, relacions institucionals i FEDA. La Teresa era l'anterior Secretaria General, i des del meu punt de vista ho va fer força bé. Sobre aquesta nova responsabilitat tan sols dues preguntes: qui té la relació amb la FIDE? Suposo que el President, doncs si això és així, per què el President no pot portar la relació directa amb la FEDA?


Foto: setmanarilebre.cat

Ferran Torta. Vicepresident, imatge corporativa. Molt bona responsabilitat, ja que, des del meu punt de vista, aquest tema és una de les grans assignatures pendents de la FCE des de fa molts i molt anys. Crec que el Ferran és una persona força eficient, que si el deixen pot fer una bona tasca.

També ressaltar la gran quantitat de vicepresidències, fins a sis. Si tenim en compte aquesta quantitat més la del President, no sé, em sembla un percentatge excessiu.  Dona la impressió que s'hagi volgut crear directius de primera i directius de segona.

Anem ara a les vocalies

Vull començar amb un tema realment enrevessat, el que toca les noves tecnologies.


Foto: Bidmonfa

Jordi Moreno. Vocal, noves tecnologies. Persona molt coneguda al nostre món, amb una reconeguda capacitat com a jugador, monitor, organitzador i com directiu federatiu. Una gran adquisició. Però el títol de la seva responsabilitat és una mena de “calaix de sastre” en el qual tenen cabuda responsabilitats d'altres vocalies.


Foto: Xarxa de mat

Victor Collell. Vocal, comunicació i xarxes socials. El Victor ha demostrat clarament que és un gran comunicador, enhorabona pel seu fitxatge! Però, crec sincerament que l'han fitxat pel tema de xarxes socials, clarament dins de noves tecnologies.


Foto: Cooltura escacs

Diana López. Vocal, desenvolupament web i projectes tecnològics. La Diana ja estava, si no recordo malament, en l'anterior junta en una responsabilitat similar. La veritat que estem sentint el tema de que la FCE tingui un web força millor des dels temps del Toni Ayza, i la veritat que això no ha estat així. Esperem que aviat això sigui una realitat. Per suposat que aquesta vocalia toca clarament el tema de noves tecnologies.

Dono per suposat que aquestes tres responsabilitats estiguin ben coordinades, ja que, si no és així tot plegat pot ser un “bunyol”.

Bé, seguim amb les vocalies i les seves responsabilitats:


Foto: Bidmonfa

Xènia Arnó. Vocal, integració de col·lectius vulnerables. Aquesta responsabilitat sona força bé, però potser que també ho expliquin, a que es refereixen? Perquè això de col·lectius vulnerables pot ser un ventall força ampli que pot anar, per exemple, des de persones amb discapacitats intel·lectuals, fins a persones a les presons. No estaria malament que es donés una explicació sobre les seves prioritats d'actuació.


Foto: Xarxa de mat

Inés del Arco. Vocal, escacs i dona. Bé, altra assignatura pendent; desitgem a la Inés que doni amb la “tecla” per desencallar aquest tema, però seria un error pensar que ella sola ho pot fer. Té que haver una decisió de suport total en aquest sentit de tots els membres de la Junta Directiva de la FCE per començar a posar els escacs femenins en el lloc que sense se cap mena de dubtes mereixen.


Foto: Xarxa de mat

Gal·la Garcia. Vocal, desenvolupament estratègic. “Toma del frasco Carrasco” com es diu en castellà, això com és menja, quines tasques concretes a desenvolupar té la Gal·la. Que m'ho expliquin, si us plau.


Foto: ateneubcn.org

Lourdes Porta. Vocal, desenvolupament sectorial i cultura. Arxiu de la FCE. Estem al mateix d'abans “desenvolupament sectorial”??? Menys mal que cultura si que sabem que és i arxiu de la FCE també. La Lourdes, per lo poc que l'he tractat sempre m'ha caigut força bé, crec que és un encert la seva incorporació. Des del meu punt de vista penso que és una persona més que preparada per portar a terme la preparació dels actes del centenari de la FCE. Però no sé quin  pensament té el “Pepo” que a fi de comptes serà qui decidirà.


Foto: terapiumbcn.com

Blanca Torras. Vocal, aplicació terapèutiques dels escacs. La Blanca és una psicòloga amb un reconegut currículum, amb la qual cosa deu estar capacitada per aplicar teràpies. Però això d'aplicació terapèutiques dels escacs, des de la meva ignorància també necessito que m'ho expliquin.Foto: radiomaricel.cat

Oscar Stöber. Vocal, internacional. Aquest és un tema totalment diferent, mai vaig entendre per què aquest senyor va estar a l'anterior Junta Directiva i ara també ens el fiquen. Aquesta crec que és una aposta personal del “Pepo” que no li veig cap justificació racional del que ha de ser un directiu de la nostra federació. Aquest senyor no ha jugat cap partida de campionat a Catalunya, com a mínim els anys que va estar a la FCE. Referent a la seva nova responsabilitat “internacional” això és un altre “calaix de sastre” que per si mateix no explica res de les seves responsabilitats. Potser aquest senyor per la seva responsabilitat com a hoteler té bons contactes a l'exterior, però això no pot ser suficient per a que tingui un càrrec com a directiu a la federació.

En fi, ja he dit la meva sobre aquest tema de les responsabilitats directives a la FCE. No he dit res sobre els delegats territorials perquè és obvi quines són les seves tasques.

Crec que és important saber que té previst fer cadascuna de les persones amb responsabilitats directives a la nostra federació. Sense saber quins són els seus plantejaments de sortida, mai sabrem si estan fent una bona o dolenta tasca.

Per sobre de tot, desitjar a tots i totes un bon treball i mols ànims! Per ells i elles, i per tots nosaltres.

Salut i escacs,